ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Certifikácia ACCA
Certifikácia ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najprestížnejších celosvetovo uznávaných kvalifikácií v oblasti finančného riadenia, manažmentu a účtovníctva.

Certifikácia ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najprestížnejších celosvetovo uznávaných kvalifikácií v oblasti finančného riadenia, manažmentu a účtovníctva.

Schéma profesijnej kvalifikácie ACCA je rozdelené do dvoch úrovní - základné a profesijné. K tomu, aby sa kandidát stal členom ACCA, je nevyhnutne potrebné, aby úspešne zložil 14 písomných skúšok z celkového počtu 16 predmetov, doložil minimálne 3 roky relevantnej praxe v odbore a zároveň splnil etické a profesijné hodnoty pomocou etických prípadových štúdií.

Schéma skúšok ACCA Qualification:

Základná úroveň (Fundamentals)

Vedomostná modul (Knowledge)

F1 Účtovné v podnikaní (Accountant in Business - AB)

F2 Manažérske účtovníctvo (Management Accounting - MA)

F3 Finančné účtovníctvo (Financial Accounting - FA)

Modul odbornosti (Skills)

F4 Podnikové a obchodné právo (Corporate and Business Law - CL)

F5 Riadenie výkonnosti (podniku) (Performance Management - PM)

F6 Dane (Taxation - TX)

F7 Účtovné výkazníctvo (Financial Reporting - FR)

F8 Audit a poistenie (Audit and Assurance - AA)

F9 Finančné riadenie (Financial Management - FM)

Profesijné úroveň (Professional)

Kmeňový modul (Essentials)

P1 Profesijné účtovník (Professional Accountant-PA)

P2 Podnikové výkazníctvo (Corporate Reporting - CR)

P3 Analýza podnikania (Business Analysis - BA)

Výberový modul (Options) - výber 2 skúšok

P4 Pokročilé finančné riadenie (Advanced Financial Management - AFM)

P5 Pokročilé riadenie výkonnosti (Advanced Performance Management - APM)

P6 Pokročilé dane (Advanced Taxation - ATX)

P7 Pokročilý audit a poistenie (Advanced Audit and Assurance - AAA)

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá