ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Certifikácia projektového manažéra podľa PMI (PMI Project Manager Certification)

Příprava na certifikaci PMP / CAPM (35 PDUs)
školenie firmy PM CONSULTING s.r.o

Miesto konania:

Praha, školicí centrum PM Consulting, Sokolovská 247

Kurz je součástí programu akreditovaného Společností pro projektové řízení.

Cieľ školenia:

Získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu PMI – PMBOK a etického kodexu PMI a připravit se na úspěšnou certifikaci PMP nebo CAPM.

Metodika:

PMI

Obsah školenia:

Kurz standardně probíhá ve dvou blocích 3 + 2 dny. První blok obsahuje základní výklad k tématu, ve druhém bloku se věnujeme opakování a procvičování zkušebních testů. V případě interní realizace je rozložení otázkou domluvy.

Materiály ke kurzu jsou v anglickém jazyce, výklad probíhá v češtině, případně angličtině.
Informace k certifikacím:
PMI’s Project Management Professional (PMP)® je nejrespektovanější certifikací projektových manažerů dle PMI. Celosvětově uznávaný certifikát, který prokazuje Vaše zkušenosti, vzdělání a kompetence k úspěšnému řízení projektů.

Kvalifikační kriteria: Vzdělání VŠ, alespoň tři roky praxe v projektovém řízení, s 4.500 hodinami vedení a řízení projektů a 35 hodinami vzdělávání v oblasti projektového řízení.

nebo

Vzdělání SŠ s nejméně pětI lety praxe v projektovém řízení, s 7.500 hodinami vedení a řízení projektů a 35 hodin vzdělávání v oblasti projektového řízení.

PMI’s Certified Associate in Project Management (CAPM)® je cenným vstupním certifikátem pro začínající projektové manažery. Prokazuje Vaši znalost základů projektového řízení, procesů a terminologie dle PMI.

Kvalifikační kriteria: Středoškolské vzdělávní, alespoň 1500 hodin praxe nebo 23 hodin vzdělávání v oblasti projektového managementu.

Zkouška je písemná formou počítačového testu. Otázky jsou v anglickém jazyce, vždy je jedna ze 4 odpovědí správná.

CAPM - 150 otázek, 3 hodiny

PMP – 200 otázek, 4 hodiny

Cena certifikace PMP je 555 USD pro nečleny, 405 USD pro členy PMI institute.

Cena certifikace CAPM je 300 USD pro nečleny, 225 USD pro členy PMI institute.

Doporučujeme si zaplatit členství v PMI Institute, 129 USD na první rok a krom slevy na zkoušku získáte zdarma PMBOK, přístup k elektronické verzi všech standardů PMI, 200 e-knihám o projektovém řízení a další benefity od PMI institutu.
Agenda školení:
Výklad je průběžně doplňován o testovací otázky, cvičení a ukázky šablon.

1. Introduction
        - Project Management Institute and its standards
        - Preparation for PMP / CAPM exams
        - Overview of key terms and project management fundamentals
2. Project Lifecycle and Organization
        - Project vs product lifecycle
        - Stakeholders
        - Organizational culture and structure
3. Project management process groups
        - Initiating Process Group
        - Planning Process Group
        - Executing Process Group
        - Monitoring & Controlling Process Group
        - Closing Process Group
4. Project Integration Management
        - Develop Project Charter
        - Develop Project Management Plan
        - Direct and Manage Project Execution
        - Monitor and Control Project Work
        - Perform Integrated Change Control
        - Close Project or Phase
5. Project Scope Management
        - Collect Requirements
        - Define Scope
        - Create WBS
        - Verify Scope
        - Control Scope
6. Project Time Management
        - Define Activities
        - Sequence Activities
        - Estimate Activity Resources
        - Estimate Activity Durations
        - Develop Schedule
        - Control Schedule
7. Project Cost Management
        - Estimate Cost
        - Determine Budget
        - Control Costs
8. Project Quality Management
        - Plan Quality
        - Perform Quality Assurance
        - Perform Quality Control
9. Project Human Resource Management
        - Develop Human Resource Plan
        - Acquire Project Team
        - Develop Project Team
        - Manage Project Team
10. Project Communications Management
        - Identify Stakeholders
        - Plan Communications
        - Distribute Information
        - Report Performance
        - Manage Stakeholder Expectations
11. Project Risk Management
        - Plan Risk Management
        - Identify Risks
        - Perform Qualitative Risk Analysis
        - Perform Quantitative Risk Analysis
        - Plan Risk Responses
        - Monitor and Control Risks
12. Project Procurement Management
        - Plan Procurements
        - Conduct Procurements
        - Administer Procurements
        - Close Procurements
13. PMI code of ethics

14. Repetition
        - Sample tests and explanations of good answers
        - Repetion of key terms

Určené pre:

Kurz je adresován především zájemcům o certifikaci PMP a CAPM dle PMI – Project Management Institute. Kurz splňuje kvalifikační předpoklady pro zkoušky PMP a CAPM (35 kontaktní hodin). Kurz je dále určen všem zájemcům o metodiku řízení projektů dle PMI, jedné z celosvětově nejuznávanějších metodik řízení projektů.

Harmonogram školenie:

9:00 - 17:00

Školitelia:

Petr Janiš - Trenér PM Consulting s.r.o., Project Managment Professional (PMI PMP), PRINCE2 Foundation

Reference (0)

Zaisťuje: PM CONSULTING