ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí CEO (Chief Executive Officer)
CEO (Chief Executive Officer) je riaditeľ spoločnosti alebo generálny riaditeľ. CEO je najvyššie postavený manažér v organizácii, je to človek zodpovedný za celú organizáciu, jej fungovanie, stratégiu a postavenie na trhu.

CEO (Chief Executive Officer) - používa sa alternatívne namiesto pojmu riaditeľ spoločnosti alebo generálny riaditeľ. Označenie CEO sa používa najmä v americkej angličtine (v USA); v britskej angličtine (najmä v Spojenom kráľovstve a krajinách Commonwealth) sa používa pre označenie rovnakej pozície výraz Managing director. V ostatných štátoch sa používajú oba výrazy.

CEO je najvyššie postavený manažér v organizácii, je to človek zodpovedný za celú organizáciu, jej fungovanie, stratégiu a postavenie na trhu. Úlohou CEO je plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesov a informácií v celej organizácii. V mnohých krajinách je tiež za ňou právne zodpovedný. CEO deleguje časť svojich právomocí a zodpovedností na ďalšie vrcholové manažéry či manažéry nižších úrovní. CEO udržiava strategické vzťahy s kľúčovými zákazníkmi.

Spolu s CEO tvorí vrcholový manažment (top management) spravidla:

Pre CEO platí, že rovnako ako akýkoľvek iný manažér musí spĺňať primeranú úroveň manažérskych zručností a môže vystupovať vo viacerých manažérskych roliach.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.05.2019

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá