ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cenzúra (Censure)
Cenzúra (censury) je pojem pre aktívnu kontrolu a obmedzovanie vyjadrovania, oznamovanie alebo publikovanie informácií.

Cenzúra (Censury) je pojem pre aktívnu kontrolu a obmedzovanie vyjadrovania, oznamovanie alebo publikovanie informácií. Censura sa môže týkať všetkých foriem odovzdávania a výmeny informácií, teda hovoreného slova, rozhlasového či televízneho vysielania, tlačových materiálov, informácií na firemných webových stránkach, v sociálnych sieťach (napr. firemné stránky na Facebook, Linkedin , Twitter, ManagementMania a podobne). Môže sa týkať aj diskusných príspevkov na internete.

Cenzúra v praxi: Cenzúra spočíva v kontrole, odsúhlasovania a prípadne v modifikácii (zmene) obsahu všetkej komunikácie idúce smerom von k záujmovým skupinám alebo voči zamestnancom. Na rozdiel od censury na úrovni štátov, kde sa používa skôr pre politické a ideové účely, používajú firmy a organizácie censury pre potlačenie nechcených alebo nežiaducich informácií, ktoré môžu organizáciu na trhu poškodiť. Censura je využívaná k zjednoteniu svojej komunikácie voči okoliu, teda zachovanie jednoznačnosti informácií, ktoré komunikujú smerom von (Public Relations), k súladu s PR politikou či ku zjednoteniu firemného štýlu.

Zodpovedné býva spravidla oddelenie styku s verejnosťou alebo jeho špecialista (PR špecialista).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia