ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Centralizácia (Centralization)
Centralizácia je metóda organizovanie a riadenie, kedy sú manažérske a rozhodovacie právomoci sústreďované do rúk vrcholového vedenia organizácie.

Centralizácia je metóda organizovanie a riadenie, kedy sú manažérske a rozhodovacie právomoci sústreďované do rúk vrcholového managementu organizácie. Centralizácia umožňuje na jednej strane jednotné rozhodovanie “z centra”, na druhej strane obmedzuje autonómiu organizačných útvarov a môže znižovať flexibilitu rozhodovanie.

Centralizácia sa môže týkať akéhokoľvek rozhodovania a právomocí, alebo môžu byť centralizované iba vybrané manažérske funkcie.

Čo znamená centralizácie v praxi?

Centralizácia je prirodzenou snahou niektoré veci riadiť jednotne v celej organizácii. Zároveň znamená zvýšenie počtu rozhodovacích stupňov (pozri strmá organizácie), čo môže spôsobovať dlhší rozhodovanie a teda zníženie pružnosti organizácie. Nedá sa však jednoznačne povedať, že centralizácia má len negatívne dôsledky. Dobre centrálne riadenej organizácie alebo ich časti na druhú stranu môžu využívať zníženie nákladov (napríklad centralizácia nákupu), lepšiu koordináciu a zníženie informačného šumu medzi jednotlivými vetvami organizácie.

Najlepšou formou centralizácia je však zjednotenie vízie a cieľov a riadenie pomocou týchto elementov, než centralizácia všetkej prevádzkovej.

Centralizácie sa tiež používa v obdobiach, keď je potrebné jednotné riadenie z jediného miesta, napríklad v krízovom riadení.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.03.2017

Komentáre

peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia