ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Centralizácia (Centralization)
Centralizácia je metóda organizovanie a riadenie, kedy sú manažérske a rozhodovacie právomoci sústreďované do rúk vrcholového vedenia organizácie.

Centralizácia je metóda organizovanie a riadenie, kedy sú manažérske a rozhodovacie právomoci sústreďované do rúk vrcholového managementu organizácie. Centralizácia umožňuje na jednej strane jednotné rozhodovanie “z centra”, na druhej strane obmedzuje autonómiu organizačných útvarov a môže znižovať flexibilitu rozhodovanie.

Centralizácia sa môže týkať akéhokoľvek rozhodovania a právomocí, alebo môžu byť centralizované iba vybrané manažérske funkcie.

Čo znamená centralizácie v praxi?

Centralizácia je prirodzenou snahou niektoré veci riadiť jednotne v celej organizácii. Zároveň znamená zvýšenie počtu rozhodovacích stupňov (pozri strmá organizácie), čo môže spôsobovať dlhší rozhodovanie a teda zníženie pružnosti organizácie. Nedá sa však jednoznačne povedať, že centralizácia má len negatívne dôsledky. Dobre centrálne riadenej organizácie alebo ich časti na druhú stranu môžu využívať zníženie nákladov (napríklad centralizácia nákupu), lepšiu koordináciu a zníženie informačného šumu medzi jednotlivými vetvami organizácie.

Najlepšou formou centralizácia je však zjednotenie vízie a cieľov a riadenie pomocou týchto elementov, než centralizácia všetkej prevádzkovej.

Centralizácie sa tiež používa v obdobiach, keď je potrebné jednotné riadenie z jediného miesta, napríklad v krízovom riadení.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia