ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cenová elasticita ponuky (PES)
Cenová elasticita ponuky (Price elasticity of supply, PES, Es) je ekonomický pojem, ktorý vyjadruje citlivosť dopytovaného množstva určitého statku na jeho cenu.

Cenová elasticita ponuky (Price elasticity of supply, PES, Es) je ekonomický pojem, ktorý vyjadruje citlivosť ponúkaného množstva určitého statku na jeho cenu.

ES = ((Q2-Q1): ((Q2 + Q1): 2)): ((P2-P1): ((P2 + P1): 2))

Podľa veľkosť koeficientu sa rozlišuje:

  • Neelastická ponuka - zmena ceny vyvolá menšiu percentuálnu zmenu ponúkaného množstva, ES < 1.
  • Jednotková elastická ponuka - zmena ceny vyvolá rovnakú percentuálnu zmenu ponúkaného množstva, ES = 1.
  • Elastická ponuka - zmena ceny vyvolá väčšiu percentuálnu zmenu ponúkaného množstva, ES > 1.

Využitie koeficientu cenovej elasticity ponuky v praxi: Rast ceny na trhu vyvolá u ponuky zvyčajne rast ponúkaného množstva a pokles ceny na trhu naopak zníženie. Koeficient cenovej elasticity ponuky je viac využívaný ekonomickou teóriou než v obchodnej praxi. Skutočná elasticita ponuky samozrejme závisí od schopnosti trhu absorbovať ponúkané množstvo (trh sa postupne saturuje).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia