ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cenová elasticita dopytu (EDP)
Cenová elasticita dopytu (Elasticita dopytu, Price elasticity of demand) je ekonomický pojem, ktorý vyjadruje citlivosť dopytovaného množstva určitého statku na jeho cenu.

Cenová elasticita dopytu (Elasticita dopytu, Price elasticity of demand, EDP, PED or Ed) je ekonomický pojem, ktorý vyjadruje citlivosť dopytovaného množstvo určitého statku na jeho cenu.

Vyjadruje sa pomocou koeficientu cenovej elasticity dopytu, ktorý vyjadruje o koľko percent sa zvýši/zníži dopytované množstvo, keď sa cena zvýši/zníži o jedno percento:

EDP = ((Q2-Q1): ((Q2+Q1): 2)):((P2-P1):((P2+P1): 2))

Podľa veľkosť koeficientu sa rozlišuje:

  • Dokonale neelastický dopyt - dopytované množstvo sa so zmenou ceny nemení, EDP = 0
  • Neelastický dopyt - zmena ceny vyvolá menšiu percentuálnu zmenu dopytovaného množstva, EDP < 1
  • Jednotková elastická dopyt - zmena ceny vyvolá rovnakú percentuálnu zmenu dopytovaného množstva, EDP = 1
  • Elastická dopyt - zmena ceny vyvolá väčšiu percentuálnu zmenu dopytovaného množstva, EDP > 1
  • Dokonale elastická dopyt - pri určitej cene sa predá ľubovoľné množstvo, EDP = ∞

Využitie koeficientu cenovej elasticity dopytu v praxi: Znalosť elasticity u ponúkaných výrobkov alebo služieb je dôležitá pri cenotvorbe (stanovenie a zmenách ceny), má vplyv na propagáciu a reklamné kampane. Koeficient cenovej elasticity dopytu (EDP) sa používa buď pre výpočet predpokladaných vplyvov zmeny ceny na dopytované množstvo alebo ešte častejšie pre spätný výpočet hodnoty elasticity u konkrétneho produktu - teda aby sme vedeli, ako zákazníci pri danom produkte reagovali na zmenu ceny. V praxi je to potrebné očistiť od ďalších externých vplyvov, ako je najmä situácia na trhu (ak sa nachádza trh všeobecne vo vzostupe, teda silnej dopytu, bude to mať vplyv na elasticitu iný ako keď sa trh nachádza v recesii.

Koeficient udáva, o koľko percent sa zvýši resp. zníži dopytované množstvo, keď sa cena zníži alebo zvýši o jedno percento.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia