ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Cenné papiere (Securities)
Cenné papiere (Securities) je súhrnný pojem pre všetky typy listín, ktoré sú premeniteľné a predstavujú pre ich majiteľov finančnú hodnotu. Medzi najznámejšie cenné papiere patria akcie, dlhopisy, investičné certifikáty, podielové listy, zmenky a šeky.

Cenné papiere (Securities) je súhrnný pojem pre všetky typy listín, ktoré sú zmeniteľné a predstavujú pre ich majiteľov finančnú hodnotu. Medzi najznámejšie cenné papiere patria akcie, Dlhopisy (Bonds), Debentures, investičné certifikáty, podielové listy, zmenky alebo šeky.

Vlastníctvo cenných papierov teda ich majiteľovi dáva majetkový nárok voči emitentovi cenného papiera. Niektoré typy cenných papierov tak vytvárajú vzťah medzi dlžníkom (v tomto prípade emitentom cenného papiera) a veriteľom (v tomto prípade vlastníkom cenného papiera).

Emitentom cenných papierov môžu byť rôzne subjekty:

Emitent: Cenný papier emitenta:
Podnik Akcie , Dlhopisy (Bonds)
Banka Investičné certifikát
Štát (State) Štátny dlhopis, bankovka, pokladničné poukážky
Fyzická osoba Zmenka cudzie, Zmenka vlastné, Šek (Cheque)
Finančné inštitúcie
Forwardy (Forwards), Futures, Opcie (Option), Swapy
Hypotekárna banka Hypotekárne záložné list
Podielový list Podielový list

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia