ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Celistvosť (Integrity)
Celistvosť (Integrity) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Celistvosť znamená, že je zabezpečená správnosť a úplnosť informácií, že sú jasne stanovené právomoci a práva k pozmeňovanie informácií či dát.

Celistvosť (Integrity) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Celistvosť znamená, že je zaistená správnosť a úplnosť informácií, že sú jasne stanovené právomoci a práva k pozmeňovanie informácii alebo dát. Narušenie celistvosti (narušenie integrity) sa označuje ako nežiaduce modifikácie (alteration).

Riešenie celistvosti v praxi: Porušenie integrity informácií alebo dát je jedným z rizík, ktorý môže postihnúť každú organizáciu. Nežiaduce zmena dát nemusí byť vždy úmyselná s cieľom poškodiť organizáciu. K porušeniu integrity môže dôjsť aj technickým zlyhaním alebo vyššou mocou (napr. prírodná katastrofa). Ak zmena v dátach nie je odhalená, môžu byť jej dôsledky často ešte horšie, pretože organizácia funguje na základe zlých dát. Jedným z opatrení je auditovať všetky zmeny dát, aby bolo možné sledovať, či nežiaduce zmena v dátach nastala a kým bola vykonaná.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia