ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR) je rámec spracovaný Radou Európy s cieľom štandardizovať úrovne jazykových skúšok, certifikátov a výučby jazykov v rôznych krajinách a regiónoch. Je široko používaný nielen v krajinách Európy a všetky významné jazykové skúšky a certifikáty sú na CEFR mapované. CEFR má 6 základných úrovní znalostí jazyka - A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Common European Framework of Reference for Languages​​ (CEFR, niekedy tiež iba CEF) je rámec spracovaný Radou Európy (Council of Europe) s cieľom štandardizovať úrovne jazykových skúšok, certifikátov a výučby jazykov v rôznych krajinách a regiónoch. Je široko používaný nielen v krajinách Európy a všetky významné jazykové skúšky a certifikáty sú na CEFR mapované.

CEFR má dokopy šesť základných úrovní znalostí jazyka:

  • A1 - Úroveň začiatočníkov, ktorí rozumejú vetám a slovám týkajúcim sa ich osoby a ich okolia. Sú schopní viesť len veľmi jednoduchú a jednoduchú konverzáciu s hovorcom, ktorý s nimi má trpezlivosť. Sami dokážu vyjadriť len základné myšlienky o svojej osobe slovnými spojeniami, ktoré poznajú zo štúdia. Vie vyplňovať krátke formulára pýtala na ich osobu.
  • A2 - Študenti tejto úrovne rozumie hovorenému slovu týkajúcemu sa niekoho a jeho okolia či nakupovanie a práce. Môžu čítať jednoduché texty a orientujú sa v napr v jedálnych lístkoch. Sú schopní jednoducho konverzovať a oznamovať informácie o svojej osobe a užiť čiastočne minulého času. Sú tiež schopní jednoduchého popisu. Vie písať jednoduché listy o svojej osobe.
  • B1 - Študenti tejto úrovne rozumie reči týkajúce sa aktuálnych záležitosťou. Rozumie textom obsahujúcim pocity, udalosti pri použití základných komunikačných slovíčok. Dorozumie sa v bežných životných situáciách a môžu voľne diskutovať o témach, ktoré sú im známe. Môžu rozprávať a líčiť svoje túžby; môžu písať texty z oblasti svojich záujmov či listy s použitím podmieňovacieho spôsobu.
  • B2 - Rozumie väčšinou hovorenému slovu zaoberajúcemu sa bežnými problémami (televízia, film). Obdobné je to aj pri čítaní textov. Môžu tiež čítať prózu písanú aktuálnym jazykom. Sú schopní plynule konverzovať s rodenými hovorcami v známej oblasti a dokážu vyjadriť svoj pohľad a výhody či nevýhody daného problému. Dokážu napísať podrobný text zo svojej oblasti a podchytiť v ňom jasne jeho význam.
  • C1 - Rozumie aj nestrukturovanému prejavu. Orientujú sa v reláciách rádia a televízie. Rozumie a vciťují sa do literárnych textov, rozumie odborným textom. Flexibilne komunikujú a vyjadrujú svoje myšlienky jasne a bez ťažkostí. Sú schopní jasne a podrobne hovoriť o všetkých možných témach. V písanom texte dokážu voliť vhodný smer pre čitateľa.
  • C2 - Po krátkom prispôsobenie rozumie bez ťažkostí rodeným hovorcom hovoriacim o akomkoľvek téme. Sú schopní čítať zložité texty aj literárne diela a pojednanie s abstraktným zafarbením. Pri konverzácii vyjadrujú jemné významové odtiene, používajú idiomatické väzby. Ak niečo nedokážu vyjadriť, bez problémov to obchádza inou formuláciou, bez narušenia hovoru. Vie popisovať odborné texty apod.

Využitie CEFR v praxi: Na úrovne CEFR je možné namapovať všetky významné jazykové certifikáty av celej rade organizácií a štátov je CEFR zrozumiteľným a jednotným vyjadrením úrovne jazykov.

Zdroj: Cambridge ESOL English, http://www.cambridgeesol.org/about/standards/cefr.html

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia