ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cash flow úrokové krytie nákladov (Cash Flow Interest Coverage)
Cash flow úrokové krytie nákladov, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť nákladové úroky z vytvoreného cash flow.

Cash flow úrokové krytie nákladov, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť nákladové úroky z vytvoreného cash flow. Ukazovateľ je odvodený z úrokového krytia, ​​v ktorom je zisk nahradený cash flow. Okrem toho je vo výpočte zohľadnená úspora na dani z príjmu PO.

výpočet:

Cash flow úrokové krytie nákladov = CF z prevádzkovej činnosti + Platené nákladové úroky × (1 - t) / Platené nákladové úroky × (1 - t)

kde:

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele cash flow úrokové krytie v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia