ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cash flow solventnosti (Cash Flow Solvency)
Cash flow solventnosť, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť svoje záväzky. Ukazovateľ vystihuje, koľkokrát sú ročné príjmy vyššie ako dlhy podniku.

Cash flow solventnosti, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť svoje záväzky. Ukazovateľ vystihuje, koľkokrát sú ročné príjmy vyššie ako dlhy podniku.

Výpočet je možné použiť v dvoch variantoch:

Cash flow solventnosti I. = CF z prevádzkovej činnosti / Cudzie zdroje

Cash flow solventnosti II. = CF z prevádzkovej činnosti / (Cudzie zdroje - Hotovosť)

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele cash flow solventnosti v praxi: V podniku ho využíva napr. finančný riaditeľ vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov . Ukazovatele na bázi cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia