ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Cash flow na akciu (Cash Flow per Share)
Cash flow na akciu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku vyplácať dividendy. Ukazovateľ slúži tiež ku krátkodobému rozhodovaní o použití kapitálu.

Cash flow na akciu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku vyplácať dividendy. Ukazovateľ slúži tiež ku krátkodobému rozhodovaní o použití kapitálu. Je odvodený z ukazovateľa čistý zisk na akciu (EPS - Earnings Per Share), v ktorom je zisk nahradený CF. Oproti EPS nie je CF na akciu ovplyvnený metódami odpisovania, a tak môže byť použitý na porovnanie firiem na medzinárodnej úrovni.

výpočet:

Cash flow na akciu = CF z prevádzkovej činnosti / Počet emitovaných kmeňových akcií

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovatele cash flow na akciu v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia