ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Carl von Clausewitz
Carl von Clausewitz, celým menom Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz bol pruský generál a významný vojnový stratég a teoretik. Jeho dielo a názory významným spôsobom ovplyvnili strategické teórie a jeho výroky a názory patrí medzi veľmi citované a často tiež medzi veľmi kontroverzné.
Carl_von_clausewitz

Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz, celým menom Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz bol pruský generál a významný vojnový stratég a teoretik. Jeho dielo, názory a výroky ovplyvnili strategické teórie a patrí medzi veľmi citované a často tiež medzi veľmi kontroverzné. Dodnes sú jeho názory vyučované na celej rade vysokých škôl nielen v oblasti vojenstva, ale aj oblasti strategického riadenia. Jeho najvýznamnejšie dielo, Vom Krieg (O vojne) je založené na pozorovaní a vlastných skúsenostiach z vojen francúzskej revolúcie a z napoleonských vojen a na skúmanie vojnovej histórie.

Jeho najviac citovaným výrokom je “Válka je len pokračovanie politiky inými prostředky”. Clausewitzův vplyv na strategické riadenie neleží iba vo vojenskej teórii, ale možno ho preniesť aj do strategického riadenia organizácií. Bol presvedčený, že obrana je účinnejšia formou vojnových aktivít ako útok. Clausewitz presadzoval myšlienku, že “myšlení musí prispôsobiť sa zmeneným podmínkám”. Jeho pojem “hmla vojny (fog of war)” vychádza z vlastných skúseností z vojny a prenesene znamená neistotu posudzovanie a vyhodnocovanie vlastných schopností, schopností protivníka a celej situácie počas stretnutia či prebiehajúcej bitky, ktorá sa odohráva spravidla pod stresom. Pre riadenie je to významný poznatok v tom zmysle, že ponorenie sa do riešenia problému môže znamenať zníženie posudzovaní situácie z nadhľadu a to tým viac, ak sa odohráva v strese.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá