ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je CAF (Common Assessment Framework)
Model CAF je nástroj riadenia kvality, ktorý bol vytvorený pre podmienky organizácií verejného sektora.

Model CAF (Common Assessment Framework) je nástroj riadenia kvality, ktorý bol vytvorený pre podmienky organizácií verejného sektora. Je výsledkom spolupráce ministrov EÚ zodpovedných za verejnú správu a od roku 2000, kedy bola predstavená jeho prvá verzia, je Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA) ďalej rozvíjaný. Model CAF vychádza z modelu EFQM. Základom Modelu CAF je sebahodnotenia (na rozdiel od EFQM, kde hodnotenie vykonávajú autorizovaní hodnotitelia), ktoré pomáha organizáciu jednak identifikovať jej silné stránky, jednak získať prehľad aktivít vedúcich k trvalému zlepšovaniu výkonnosti organizácie.

Použitie modelu CAF v praxi: CAF je v porovnaní s ostatnými modelmi TQM pomerne jednoduché, takže je vhodné najmä pre organizácie, ktoré s riadením kvality začínajú. Model pomôže identifikovať základné slabé miesta manažmentu organizácie (v predpokladoch Organizácia) a nedostatky vo výsledkoch. CAF sa sústredí na to, ČO je nedostatkom, nedáva konkrétnu odpoveď na to, AKO ďalej postupovať pri zlepšovaní.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia