ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je C2C (Customer to Customer)
C2C - Consumer to consumer - jeden zo štyroch modelov elektronického obchodovania. Iniciatíva pri ňom vychádza od spotrebiteľov a cieľovou skupinou sú opäť spotrebitelia.

C2C (Consumer to Consumer) - niekedy tiež Customer to Customer alebo Citizen to Citizen. Výraz pre jeden z modelov elektronického obchodovania, ​​v ktorom prebieha obchodný vzťah medzi dvomi spotrebiteľmi (alebo zákazníkov) a to spravidla prostredníctvom tretej strany, ktorá zaisťuje potrebné riešenie. Iniciatíva pri ňom vychádza od jedného spotrebiteľa a cieľovou skupinou sú iní spotrebitelia.

V poňatí e-Business si v rámci C2C spotrebitelia prostredníctvom webového riešenia medzi sebou aktívne predávajú alebo vymieňajú tovar alebo informácie o ňom. Príkladom C2C obchodného vzťahu sú rôzne online burzy, aukcie a výmeny tovaru. Najznámejším príkladom C2C je eBay. C2C tiež zahŕňa rôzne diskusné fóra alebo stránky na sociálnych sieťach. V takýchto prípadoch sa môže uplatňovať Word Of Mouth Marketing.

Využitie C2C v praxi: Pre organizáciu je užitočné monitorovať C2C komunikáciu a zisťovať tak náladu zákazníkov a ich postoje k svojim produktom (vrátane prípadnej kritiky). Získava tak spätnú väzbu.

Poznámka: Pojem C2C sa niekedy používa nielen pre elektronické obchodovanie, ale pre všetky marketingové a obchodné aktivity medzi spotrebiteľmi navzájom. V klasickom poňatí bol C2C obchodný vzťah prezentovaný klasickú burzou či tržištěm.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia