ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Business požiadavky (Business Requirements)
Business požiadavky (Business Requirements) sú požiadavky alebo potreby stakeholderov na produkt, službu alebo systém.

Business požiadavky (Business Requirements) sú požiadavky organizácie alebo zákazníka na produkt, službu či systém. Vyjadrujú čo sa požaduje. Nehovoria ako to dosiahnuť.

Business požiadavky v praxi: Je to zvyčajne sada potrieb, ktoré iniciujú vznik nového produktu alebo ho nejako mení. Majú zvyčajne formu veľmi stručného dokumentu alebo dokonca len niekoľkých stručných bodov. Dokument sa niekedy nazýva ako BRD (Business Requirements Document) alebo býva rozpracovaný do projektového zámeru. Business požiadavky zvyčajne vznikajú na základe strategického rozhodnutia, požiadaviek trhu, zákazníkov alebo zo spätnej väzby z prevádzky. Autorom business požiadavky môže byť akýkoľvek stakeholder.

U business požiadaviek sa hodnotí ich vplyv a finančná náročnosť. Schválené business požiadavky sú potom ďalej podrobnejšie rozpracované na funkčné, produktové alebo užívateľské požiadavky. Tie sa potom realizujú, najčastejšie formou projektov.

Příklady Business požiadaviek:

  • Automatizace Schvaľovanie dovolenky v ERP systému
  • Posílení Kapacity siete rozvodnej v lokalite XY

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • Business Analytik (Business Analyst)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.08.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia