ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Business Intelligence Software
Business Intelligence Software (niekedy BI softvér) je podnikový softvér, ktorý slúži na analýzu dát organizácie a ich následné prezentáciu.

Business Intelligence Software (niekedy BI softvér) je podnikový softvér, ktorý slúži na analýzu dát organizácie a ich následné prezentáciu. Dáta zvyčajne pochádzajú z ďalších zdrojových podnikových aplikácií, ako sú napríklad účtovný softvér, CRM softvér, ERP softvér, software pre fakturáciu, softvér pre riadenie projektov, niekedy tiež softvér pre riadenie ľudských zdrojov.

BI softvér zvyčajne slúži ako k vyťažovanie dát (data mining), doťahovanie dáta zo zdrojových databáz, ale aj tak na analýzu surových dát organizácie, a ich prezentovanie do podoby vhodnej pre užívateľa - teda do rôznych grafov, prehľadov a trendov a ďalších druhov reportov.

Základné funkcie a vlastnosti business intelligence softvér

  • Dopytovanie (Query)
  • Reporting
  • Analýza dát (Data analysis)
  • Vizualizácia dát (Data Vizualization)
  • OLAP
  • Prediktívnu analytiku

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.12.2016
Má Vaša firma čo ponúknuť?
Ľudia, ktora to vedia