ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Business Intelligence
Business Intelligence (BI) je označenie pre analytické a podávaním podnikové aplikácie.

Business Intelligence (používa sa tiež skratka BI) je označenie pre analytické a vykazovací podnikové aplikácie. Umožňujú ucelenú a efektívnu prácu s firemnými dátami, slúži ako pre spracovanie dát z minulosti, tak aj pre predpovede alebo simulácia budúceho vývoja. Ich hlavným cieľom je poskytnúť kvalitné dáta pre rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie.

Business Intelligence v praxi: Nástroje Business Intelligence umožňujú využiť firemné dáta z rôznych zdrojov (z rôznych zdrojových aplikácií či priamo databáz), ale aj s nimi následne pracovať z rôznych uhlov pohľadu. Nástroje BI tak pomáhajú sprístupniť dáta na jednom mieste, v primeranej forme a prostredie manažérom, ktorí ich môžu analyzovať, porovnávať, triediť a na ich základe rozhodovať. BI tak pomáha efektívne využívať dáta z celej firmy, poskytovať podklady pre rozhodovanie, tvorbe informácií a vedomostí.

Väčšina organizácií a ich podnikových aplikácií je zahltená dátami z rôznych prevádzkových systémov ( napr. ERP, CRM , HRM ) a ich využitie pre rozhodovanie a prevádzku sa tak stáva bez analytických nástrojov ťažké. Je však nutné zdôrazniť, že kľúčom k získaniu kvalitných výstupov zo systémov BI je kvalitná dátová základňa zdrojových dát (platí princíp “Garbage in - Garbage out”). Najväčšou chybou je analyzovanie a zhromažďovanie neužitočných alebo zlých dát (pozri Kvalita dát). Pokiaľ má teda organizácia zle nastavenú architektúru svojho informačného systému alebo podnikové procesy, ani dobré BI riešení ju nezachráni.

Nástroje BI používajú typicky stredné a väčšie organizácie alebo organizácie, ktoré spracúvajú veľké množstvo dát alebo dáta z rôznych zdrojových systémov.

Z technického hľadiska sú nástroje BI založené na dátovom sklade (tj. centrálne úložisko vybraných dát z celej spoločnosti), ktorý využíva väčšinou technológií OLAP.

Business intelligence má vplyv na strategické i operatívne rozhodovanie spoločnosti a v dnešnej dobe je pre stredné a veľké firmy prakticky nepostrádateľnou súčasťou ich informačného systému. Pomáha vytvárať konkurenčné výhody a zásadne ovplyvňuje úspech spoločnosti, pretože vďaka BI dokáže organizácie rýchlejšie reagovať. Patrí tak medzi strategické technológie s významným dopadom na podnikanie. V posledných rokoch s rastúcim objemom dát ich význam ešte viac rastie. V budúcnosti sa predpokladá ešte väčší dôraz na simulačné a prediktívne riešení a vyťažovanie veľkého množstva dát (tzv. big dáta).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.12.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia