ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Blue Ocean Strategy (Stratégia modrého oceánu)
Blue Ocean Strategy, v preklade stratégie modrého oceánu. Jedná sa o metódu tvorby obchodnej stratégie podniku, ktorá je založená na hľadaní nekonkurenčných trhov (tzv. modrom oceáne).

Blue Ocean Strategy, v preklade stratégie modrého oceánu. Jedná sa o metódu tvorby obchodnej stratégie podniku, ktorú popísali v rovnomennej knihe W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Kniha bola vydaná po prvýkrát v roku 2005. Blue Ocean Strategy je založená na myšlienke, že každý podnik môže dosahovať vyšší zisku vytváraním novej ** dopytu ** v nekonkurenčným trhu (tzv. modrom oceáne) oveľa ľahšie než súperením s konkurenciou na existujúcich trhoch.

Metóda Blue Ocean Strategy obsahuje metodický postup tvorby hodnotových inovácií a vytváranie a využívanie nového trhového priestoru pre dopyt. Postup sa sústredí na schopnosť vytvoriť si zvrchovaný trhový priestor a vyradiť tak konkurentmi z hry. Silne sa v tom opiera o kreativitu a inovatívnosť prístupov pri hľadaní nových trhov a príležitostí. Popisuje celý rad koncepčných a pritom praktických nástrojov, vhodných na použitie ako v podnikoch, tak aj v organizáciách verejného sektora, ktoré sú vhodné pre systematické vyhľadávanie a využívanie tzv modrých oceánov, čo je metafora pre nové trhové príležitosti a nesúťažné trhy.

Existujú tiež rôzne odvodené spôsoby konania ako napríklad Blue Ocean Recruitment a ďalšie.

Využitie Blue Ocean Strategy v praxi: Stratégia modrého oceánu pri vytváraní konkurenčnej a výrobkovej stratégie organizácie. Jedná sa v podstate o novú marketingovú koncepciu, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie nových trhových príležitostí. Súčasťou tímu, ktorý sa podieľa na Blue Ocean Strategy by mali byť členovia top manažmentu, ktorí sú zodpovední za produktovú alebo celkovú stratégiu organizácie, teda predovšetkým riaditeľ (CEO) a obchodný riaditeľ (CSO).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia