ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Bit
Bit je základná a súčasne najmenší jednotka informácie.

Bit je základný a najmenší jednotka informácie. Značí sa malým písmenom b. Je to tiež základná jednotka pre dát používaná v počítačoch a na dátových médiách. Bit znamená binary digit - vychádza z dvojkovej sústavy a môže dosahovať iba dvoch stavov a to 1 alebo 0.

Na čo sú bity v praxi?

Ako základná jednotka sa bit používa u vyjadrenie prenosovej rýchlosti a to ako bit za sekundu (bit / s, b / s, bps - bit per second). To vyjadruje, koľko bitov informácie je prenesené za jednu sekundu. Bežné prenosové rýchlosti sa odohrávajú vo väčších objemoch a preto sa používajú prípony týchto poriadkov, teda napr. Kb / s, Mb / s, Tb / s.

Pre ukladanie dát (informácií) sa tiež samotné bity nevyužívajú, napríklad v počítačoch triedy PC sa používa byte (bajt), ktorý je tvorený 8mi bity.

Výhoda binárneho systému je, že bit môže byť použitý a interpretovaný aj mimo počítača - na zariadeniach, ktoré majú dva stavy (zapnuté / vypnuté, tma / svetlo, ANO / NE) a presne túto informáciu nesie. Okrem počítačov sú to napríklad optické zariadenia, logické brány či relé.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá