ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Bezpečnostné riziká (Security Risks)
Bezpečnostné riziká je súhrnný pojem v manažmente rizík a riadenia bezpečnosti pre označenie rizík spojených s bezpečnosťou osôb, majetku a informácií.

Bezpečnostné riziká v manažmentu rizík, sú pojmom, ktorý označuje riziká spojené s bezpečnosťou osôb, aktív a informácií. Patrí sem tieto skupiny rizík:

  • Personálna bezpečnosť - poškodenie majetku, zdravia a života osôb, ochrana osobných údajov
  • Fyzická bezpečnosť - poškodenie zariadenia, narušenie objektov a systémov
  • Informačné riziká - narušenia bezpečnosti dát, siete či informačného systému, zneužitiu alebo poškodeniu dát

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia