ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Bežná likvidita (CR - Current Ratio)
Bežná likvidita (Current Ratio) je vyjadrená pomerom celkových bežných aktív a krátkodobých záväzkov.

Bežná likvidita (CR - Current Ratio) je vyjadrená pomerom celkových obežných aktív a krátkodobých záväzkov.

Výpočet:

Bežná likvidita = Obežné aktíva / Krátkodobé záväzky

Niekedy je tiež nazývaný ukazovateľom solventnosti (všeobecná vlastnosť podniku získať prostriedky na úhradu svojich záväzkov) alebo ukazovateľom pracovného kapitálu (working capital ratio). Ukazuje, koľkokrát pokrývajú obežné aktíva krátkodobé záväzky podniku, tj koľkokrát je podnik schopný uspokojiť veriteľa, keby premenil všetky obežné aktíva v danom okamihu na peňažné prostriedky. Hlavný zmysel tohto merania je v tom, aby podnik hradil krátkodobé záväzky z tých zložiek aktív, ktoré sú na to určené, a nie napr predajom hmotného investičného majetku.

Uvádzané optimum je v rozmedzí 1,8 a 2,5. Čím vyššia hodnota tým menšie riziko platobnej neschopnosti (insolvencie). Pomerne hrubý ukazovateľ, ktorý ďalej závisí na:

  • Štruktúre obežných aktív
  • likvidnosť jednotlivých druhov obežných aktív
  • Typu odvetví (sektoru trhu), v ktorom podnik operuje (v odvetví s nízkymi zásobami bude optimálny pomer nižší, v odvetví s vysokými zásobami a dlhšími dobami splatnosti bude pomer vyšší)

Ďalšie obmedzenie tohto ukazovateľa je v tom, že neberie do úvahy štruktúru krátkodobých záväzkov z hľadiska doby splatnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia