ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision)
Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision) je inštitúcia s medzinárodnou váhou na poli bankového dohľadu. Vydáva štandardy Basel.

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision) je inštitúcia s medzinárodnou váhou na poli bankového dohľadu.

Táto inštitúcia bola pôvodne založená členmi G10 a Luxemburskom, v súčasnosti má 27 členov z rôznych častí sveta. Vznik Bazilejského výboru pre bankový dohľad bol vyvolaný rastúcim množstvom zahraničných úverov v bankách. Je zaujímavé, že sa jedná o pomerne neformálne fórum, ktoré dokonca ani nemá zakladaciu listinu a jeho rozhodnutia nie sú záväzné. Výbor vydáva pomerne široké regulačné štandardy, odporúča konkrétne postupy v oblasti bankového dohľadu a snaží sa o postupné zbližovanie regulačných noriem. Očakáva sa, že štáty potom sami zakomponujú tieto odporúčania do svojej vlastnej legislatívy. Už spomínané štandardy sa potom označujú Basel, ktoré boli vydávané zatiaľ v troch generáciách (Basel I, Basel II, Basel III). Výbor spolupracuje s centrálnymi národnými bankami.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá