ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Basel II
Basel II je súbor regulačných pravidiel vydaných Bazilejským výborom pre bankový dohľad.

Basel II je súbor regulačných pravidiel vydaných Bazilejským výborom pre bankový dohľad pre oblasť bankovníctva.

Zmyslom pravidiel kapitálovej primeranosti (schopnosti absorbovať riziko) je zabezpečiť stabilitu bankového sektora. Banky by mali byť dostatočne silné a schopné prekonať i dočasne nepriaznivé výsledky hospodárenia. K tomu je potrebné, aby bola každá banka dostatočne kapitálovo vybavená. Ak by totiž vykázala stratu, mala by mať dostatok kapitálu, ktorý stratu absorbuje a zamedzia jej krachu.

Úprava kapitálovej primeranosti podľa Basel II spočíva v minimálnej požadovanej miere imania vzhľadom k objemu aktív a riziku banky. Táto minimálna miera je stanovená na 8%.

Výška minimálneho kapitálu banky je určená mierou rizika, ​​ktoré banka podstupuje. To je vyjadrené rizikovo váženými aktívami (RVA). Pri výpočte rizikovo vážených aktív sú zohľadnené tri druhy rizík: rizika úverové, riziká trhové a riziká prevádzkové. Banky s rovnakým objemom bilančných aktív môžu mať rôzne objemy imania, ​​ktorý musí držať. Čím rizikovejší aktíva, ​​tým väčším objemom kapitálu musí disponovať, a naopak.

Niektoré nedostatky v Basel II boli doplnené do štandardu Basel III.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia