ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Bankový účet (Bank Account)
Bankový účet je finančný účet klienta, ktorý zachytáva jeho vklady, výbery a v každom okamihu má určitú výšku finančných prostriedkov. Bankový účet je vedený bankou alebo inou finančnou inštitúciou.

Bankový účet (anglicky Bank Account) je finančný účet klienta, ktorý zachytáva jeho vklady, výbery a v každom okamihu má určitú výšku finančných prostriedkov. Bankový účet je vedený bankou alebo inou finančnou inštitúciou.

Klient dostáva z účtu výpisy alebo si sám vedie prehľad pomocou elektronického bankovníctva.

K čomu je bankový účet dobrý?

Bankový účet umožňuje ukladať peniaze a vykonávať ďalšie platobné operácie, ako je prevod peňazí na iný bankový účet a výber peňazí. Ľudia ani firmy sa v modernej ekonomike bez bankového účtu prakticky nezaobídu. Mzdy a platy zamestnancov sú väčšinou vyplácané na účet a rovnako tak prevody peňazí medzi firmami pri obchodovaní prebiehajú prostredníctvom bankových účtov. Podľa potreby existuje viac druhov bankových účtov.

Na bankový účet môžu byť naviazané ďalšie služby, ako napríklad platobné karty, investovanie, poistenie vkladov, ochrana pred podvodmi a ďalšie

Aké druhy bankových účtov existujú?

Druhy účtov sa líšia najmä podľa toho, pre aký účel je klienti využívajú. Uvádzame najčastejšie typy bankových účtov - ich pomenovanie sa líši podľa miestnych zvyklostí a podľa legislatívy:

  • Bežný účet (Current Account, Checking Account) - je základný účet pre prevody, platby, vklady a hospodárenie s finančnými prostriedkami
  • Sporiaci účet (Savings Account) slúži na sporenie alebo ukladanie voľných finančných prostriedkov s vyšším úročením ako bežný účet
  • Termínovaný vklad (Time Deposit Account) - účet slúži na uloženie voľných finančných prostriedkov s vyšším úročením s určitým časovým zámkom
  • Úverový účet (Credit Account) slúžia na evidenciu stavu poskytnutého úveru
  • Obchodný účet (Merchant Account) slúžia pre obchodovanie, peniaze z neho priebežne odchádzajú na ďalšie účty - napríklad je napojený na platobnú bránu

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá