ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Banka (Bank)
Banka je právnická osoba založená ako akciová spoločnosť, ktorá na výkon svojich činností má bankovú licenciu.

Banka (anglicky Bank) je právnická osoba, ktorá poskytuje bankové služby a na to potrebuje bankovú licenciu. Činnosť a existencia banky je regulovaná štátom a podlieha bankovému dozoru. Banky sú súčasťou finančného sektora, patrí medzi základné finančné inštitúcie.

Klientom banky môže byť človek - súkromná osoba alebo nejaká organizácia (firma, nezisková organizácia, štátne inštitúcie, stáť).

Aké druhy bánk existujú?

Existujú základné tri druhy bánk.

 • Retailové banky sú tie najznámejšie, s ktorými sa bežne stretávame. Sú to banky, ktoré poskytujú služby predovšetkým ľuďom. Zvyčajne majú širokú sieť pobočiek a obchodných zastúpení.
 • Komerčné banky sú zamerané na firemnú klientelu, ktoré poskytujú špecializované bankové služby
 • Investičné banky sú zamerané na finančné trhy
 • Národnej banky, alebo tiež centrálnej banky majú zvláštne postavenie medzi bankami

Aké služby banky poskytujú?

Banky poskytujú svojim klientom celý rad finančných služieb:

 • Vedenie bankového účtu a platobný styk

  • Vedenie účtu
  • Prijatie finančných transakcií - miezd, platov a ďalších prichádzajúcich platieb
  • Prijímanie hotovostných vkladov
  • Vykonávanie odchádzajúcich platobných operácií
 • Vydávanie a správa platobných prostriedkov

  • platobných kariet
  • Šeky
  • Zmenky
  • Elektronické bankovníctvo
 • Vklady, depozitné a investičné služby, ktorých cieľom je zhodnocovanie finančných prostriedkov klientov

  • Sporiace účty
  • Termínované účty
  • Ochrany vkladov
  • Investovanie finančných produktov, napríklad cenných papierov
  • Poskytovanie ďalších investičných služieb
  • Obchodovanie s cennými papiermi, devízami alebo komoditami  
 • Poskytovanie úverov

  • Poskytovanie úverov a pôžičiek - prevádzkových, investičných, hypotekárnych a ďalších
  • Finančné prenájom (finančný lízing)
  • Poskytovanie záruk
 • Ďalšie bankové a finančné služby

  • Otváranie akreditívov
  • Obstarávanie inkasa
  • Finančné maklérstvo
  • Výkon funkcie depozitára
  • Zmenárenskú činnosť,
  • Prenájom bezpečnostných schránok
  • Stavebné sporenie

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá