ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Balanced Scorecard (BSC)
Balanced Scorecard (BSC) je systém strategického riadenia a merania výkonnosti organizácie vyvinutý americkými konzultantmi Robertom S. Kaplanom a Davidom P. Nortonom v 90. rokoch 20. storočia.

Balanced Scorecard (BSC) neprekladá sa, používa sa skratka BSC. Jedná sa o systém riadenia a merania výkonnosti organizácie, ktorého základom je stanovenie vyváženého systému vzájomne previazaných ukazovateľov výkonnosti podniku. Preto “balanced”. Balanced Scorecard bol vyvinutý americkými konzultantmi Robertom S. Kaplanom a Davidom P. Nortonom v 90. rokoch 20. storočia.

Metóda Balanced Scorecard bola pôvodne zameraná na strategické riadenie organizácie, ale postupne sa tiež rozvinula na úroveň operatívneho riadenia a predstavuje tak ucelený systém plánovania a riadenie. Metóda pomáha stanoviť vyváženie strategických cieľov a tie previesť do konkrétnych čiastkových cieľov, vrátane ukazovateľov a metrík a pri ich realizácii merať výkonnosť organizácie.

BSC pracuje so štyrmi perspektívami hodnotenie organizácie:

  • Finančná perspektíva
  • Zákaznícka perspektíva
  • Procesná perspektíva
  • Učenie sa a rast

V každej oblasti sú nastavené ciele a metriky ich dosahovanie a vykonáva sa meranie a hodnotenie. BSC tak úzko nadväzuje na MBO.

BSC v praxi: Kaplan s Nortonom o BSC hovoria:

“Cieľom projektu BSC nie je vyvinúť nový súbor štandardov. Meranie - spôsob opisu výsledkov a zámerov - je určite mocným motivačným a overovacím nástrojom. Ale meracie rámec BSC by mal byť využitý pri vývoji nového manažérskeho systému. Rozdiel medzi meracím a manažérskym systémom je síce málo viditeľný, ale rozhodujúce. Merací systém by mal byť iba prostriedkom na dosiahnutie dôležitejšieho cieľa - strategického manažérskeho systému, ktorý pomáha získať spätnú väzbu o implementovanej stratégiu.”

Metóda Balanced Scorecard je univerzálne využiteľná vo všetkých odvetviach - v priemyslu, obchode, primárnom sektore, v sektoru služieb ale aj vo verejnom sektore.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia