ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Back office - administrativná podpora
Backoffice je označenie tej časti organizácie, ktorá zabezpečuje administratívnu podporu.

Back office je označenie tej časti organizácie, ktorá zabezpečuje administratívnu podporu. Ide o neformálne pojem pre všetky procesy a činnosti, ktoré sú skryté z pohľadu zákazníka. Je to protiklad k pojmu front-office.

K čomu je back office v praxi?

Hoci backoffice procesy bývajú veľmi dôležitou súčasťou firmy a záleží na nich jej hladký chod, bývajú znižovania významu pred obchodnými a predajnými procesmi (front-office). Možno ich totiž ľahšie outsourcovať pretože sú vo veľkej časti v rôznych firmách relatívne podobné a standardizovatelné (napríklad vedenie účtovníctva alebo mzdové procesy) a netvorí podstatu podnikania firmy a jej kritické know-how. To neznamená, že sú nepodstatné a outsourcing je vždy tou najlepšou cestou. Naopak zle rozmýšľania a vykonaný ** outsourcing back office procesov ** môže firmu úplne ochromiť.

Ich hlavným predmetom je zvyčajne vedenie firemných evidenciou a zaistenie behu organizácie. Môže to byť aj výroba. Ide teda z veľkej časti o podporné procesy, nie však stopercentne.

Medzi back office procesy a činnosti zvyčajne patria:

  • Vedenie účtovníctva, daňová evidencia, riadenie financií a finančných zdrojov, pracovanie dokladov, fakturácia
  • Riadenie ľudských zdrojov a vedenie informácií o ľuďoch (personálne oddelenie)
  • Správa budov a majetku, upratovanie a údržba
  • Výroba
  • Vedenie evidencie majetku
  • IT procesy, činnosti IT oddelenie
  • Procesy nákupu a získavania zdrojov a riadenie dodávateľov
  • Prevádzkové procesy a bežný chod a správa organizácie
  • Procesy riadenia rizík, bezpečnosti, kvality
  • Procesy korporátneho riadenia a ďalšie

Softvér, ktorý podporuje back offce sa niekedy nazýva ako backoffice softvér.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia