ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Avalový úver
Avalový úver je pojem, ktorý označuje ručiteľský úver a je poskytovaný bankou. Banka ním poskytuje záruku, že v prípade platobnej neschopnosti dlžníka, záväzok uhradí.

Avalový úver je pojem, ktorý označuje ručiteľský úver a je poskytovaný bankou. Banka ním poskytuje záruku, že v prípade platobnej neschopnosti dlžníka, záväzok uhradí. Banka teda neposkytuje priamo peňažné prostriedky, nepreberá záväzok, ale iba ručí za jeho zaplatenie. Jedná sa o obdobu bankovej záruky.

Zmenkové úver je poskytovaný v dvoch variantoch:

  • Zmenkový úver - využíva sa u zmeniek, banka sa zaručuje zmenkovú doložkou (“per aval”) za niektorého zo zmenkových dlžníkov a ručí potom zhodne ako táto osoba, zmenkový aval býva využívaný u forfaitingu
  • Avalový úver vo forme ručenia - banka ako ručiteľ sa v prípade platobnej neschopnosti dlžníka zaväzuje, že záväzok uhradí

Odmenou za úver je banke zmenkové provízie, ako percento zo sumy, za ktorú sa banka zaručuje.

Zmenkové účet býva využitý na zabezpečenie riadneho a včasného splatenia záväzku. Záväzok, za ktorý ručí solídny banka, je istejšie, než záväzok akceptovaný iba dlžníkom, u ktorého je bonita mnohokrát ťažko zistiteľná. Tento typ úveru býva hojne využívaný v oblasti zahraničného obchodu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia