ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Autorizácia (Authorization)
Autorizácia je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti a znamená overenie oprávnenia k nejakému úkonu alebo operáciu.

Autorizácia (oprávnenie) znamená povolenie k nejakému úkonu alebo operáciu. Pojem sa používa je pre samotné povolenie tak pre proces zistenia, či daný subjekt môže danú činnosť či operáciu vykonať (má k tomu právomoc, povolenia alebo súhlas). V procese kontroly oprávnení zvyčajne nadväzuje na overenie identity, teda autentizáciu. Niekedy možno využiť rovnaké technické prostriedky (napríklad identifikačné vstupná karta nesie informáciu o identite aj o oprávnení prístupu).

K čomu je autorizácia v praxi?

Kontrola oprávnenia je jedným z kľúčových procesov v oblasti riadenie bezpečnosti. Autorizácia patrí medzi bezpečnostné opatrenia a zaisťuje ochranu pred neoprávneným prístupom. Používa vo všetkých podnikových procesoch, ktoré vyžadujú obmedzenie prístupu k ľuďom, častiam softvér, k dátam či k majetku či iným aktívam. Zásadný význam má preto v oblasti správy majetku a v oblasti informatiky - teda v riadenie oprávnenia.

Oprávnenie je tiež právny pojem pre vykonávanie nejakou podnikateľskej alebo inej činnosti na území konkrétneho štátu. Výkon niektorých činností je štátom regulovaný a podlieha nutnosti mať oprávnenie.

Rozsah oprávnenia je zvyčajne vyjadrený v nejakom právne záväznom dokumente (napríklad pracovná zmluva, licenčná zmluva, NDA a ďalšie), ktorý definuje rozsah právomocí, povolenia alebo povolenia. Právna záväznosť je zvyčajne vynútená nejakú sankcií za porušenie rozsahu oprávnenia.

V informatike je autorizácie neoddeliteľnou súčasťou riadenia prístupových oprávnení (tzv. identity management) k dátam, súborom, adresárom, operáciám atď. V informatike je autorizácie väčšinou automatizovaná (vykonáva ju operačný systém alebo špecializovaný softvér na základe zoznamov pre riadenie prístupu).

Kľúčový význam autorizačných procesov je v odvetviach, ktoré zaobchádzajú s citlivými dátami, ako je napríklad finančný sektor, platby na internete a podobne.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia