ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Autentizácia (identifikácia)
Autentizácia znamená overenie identity nejakého subjektu.

Autentizácia je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti a znamená overenie identity nejakého subjektu (osoby, systému). Teda zistenie či je daný subjekt ten, za ktorý sa vydáva.

Metódy autentizácie sú založené na preukázanie identity subjektu, existujú zhruba tri základné spôsoby autentizácie:

  • Autentizácia podľa toho, čo subjekt má (napríklad identifikačná karta, ​​identifikačný dokument, platobná karta, ​​kľúč)
  • Autentizácia podľa toho, čo subjekt pozná (napríklad PIN, heslo, prístupové frázy)
  • Autentizácia podľa toho, čím subjekt je (napríklad rôzne biometrické údaje, ako odtlačok prsta)

Každá z metód autentizácie má v konkrétnom použití svoje výhody a nevýhody, často sa metódy v praxi kombinujú.

Využitie autentizácia v praxi: Autentizácia patrí medzi bezpečnostné opatrenia a zaisťuje ochranu pred falošnou identitou. Používa vo všetkých podnikových procesoch, ktoré vyžadujú overenie identity človeka, konkrétneho softvéru, dátové správy alebo iného subjektu. Autentizácia spravidla predchádza autorizáciu. Autentizácia v organizáciách patrí do riadenia bezpečnosti a preto je v zodpovednosti manažéra bezpečnosti (CSO).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia