ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Auditor
Audítor je kvalifikovaná osoba (revízor, overovateľ, súdny úradník), ktorá robí profesionálne audity.

Audítor je kvalifikovaná osoba (revízor, overovateľ, súdny úradník), ktorá vykonáva overovanie, preskúmanie alebo preverenie niečoho objektívnym spôsobom. Príkladom práce audítora je overenie správnosti vedenia účtovníctva, súlad firemných procesov s nejakou normou a podobne.

Čo audítor robí? Čo je náplňou jeho práce?

Vykonáva overovanie, preskúmanie alebo preverenie niečoho objektívnym spôsobom. Z toho dôvodu sa jeho hodnotenie vzťahuje k nejakej povinnému alebo odporúčanému postupu - audítor teda hodnotí súlad reality s takým postupom, smernicou, zákonom či procedúrou. Náplňou práce audítora je teda predovšetkým kontrolnú činnosť:

  • Kontroluje (výkazy, operácia, dokumenty, účty, finančné výkazy atď.), Najčastejšie písomné záznamy
  • preskúmava
  • Preveruje súlad
  • Sleduje stanovené procesy, predpisy, normy, zákony

Akú kvalifikáciu práce audítora vyžaduje? Kto je na prácu audítora vhodný?

Audítor musí dokonale poznať dokumenty, podľa ktorých hodnotí realitu. K tomu väčšinou práca audítora vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, skúšky spôsobilosti a v niektorých prípadoch kvalifikačné doklad (certifikát, diplom a podobne) Mal by byť sústredený na objektívne skúsenosti a mal by vedieť potlačiť subjektívne dojmy. Významným rysom práce audítora je starostlivosť a systematickosť. auditovanú prácu

Príklad práce audítora

  • Správnosť vedenie firemného účtovníctva
  • Kontrola dodržiavania stanovených štandardov kvality (napr. ISO)

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá