ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Auditor
Audítor je kvalifikovaná osoba (revízor, overovateľ, súdny úradník), ktorá robí profesionálne audity.

Audítor je kvalifikovaná osoba (revízor, overovateľ, súdny úradník), ktorá vykonáva overovanie, preskúmanie alebo preverenie niečoho objektívnym spôsobom. Príkladom práce audítora je overenie správnosti vedenia účtovníctva, súlad firemných procesov s nejakou normou a podobne.

Čo audítor robí? Čo je náplňou jeho práce?

Vykonáva overovanie, preskúmanie alebo preverenie niečoho objektívnym spôsobom. Z toho dôvodu sa jeho hodnotenie vzťahuje k nejakej povinnému alebo odporúčanému postupu - audítor teda hodnotí súlad reality s takým postupom, smernicou, zákonom či procedúrou. Náplňou práce audítora je teda predovšetkým kontrolnú činnosť:

  • Kontroluje (výkazy, operácia, dokumenty, účty, finančné výkazy atď.), Najčastejšie písomné záznamy
  • preskúmava
  • Preveruje súlad
  • Sleduje stanovené procesy, predpisy, normy, zákony

Akú kvalifikáciu práce audítora vyžaduje? Kto je na prácu audítora vhodný?

Audítor musí dokonale poznať dokumenty, podľa ktorých hodnotí realitu. K tomu väčšinou práca audítora vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, skúšky spôsobilosti a v niektorých prípadoch kvalifikačné doklad (certifikát, diplom a podobne) Mal by byť sústredený na objektívne skúsenosti a mal by vedieť potlačiť subjektívne dojmy. Významným rysom práce audítora je starostlivosť a systematickosť. auditovanú prácu

Príklad práce audítora

  • Správnosť vedenie firemného účtovníctva
  • Kontrola dodržiavania stanovených štandardov kvality (napr. ISO)

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.03.2017

Komentáre

Himanshu arya pred viac ako rokom

Hey i have one of the most useful article for you that helps you to learn how to change in username windows 10 operating system in easiest way by getting help support from our tutorial.

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť