ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Assessment Centrum (AC)
Assessment Centrum (AC), niekedy tiež Assesment Centre, je metóda výberu, komplexného hodnotenia a porovnávanie osobnostných a profesijných kvalít uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnancov v organizácii.

Assessment Centrum (AC), niekedy tiež Assesment Centre, je metóda výberu, komplexného hodnotenia a porovnávanie osobnostných a profesijných kvalít uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnancov v organizácii. Metóda Assessment Centrum sa vykonáva v skupine zvyčajne 5 až 8 ľudí a čas hodnotenia je od 2 hodín až po 2 dni. Program Assessment centra je založený na psychodiagnostických testoch, simulácii žiaducich a typických pracovných činností, individuálnych a skupinových úlohách. Assessment centrum zo svojho princípu umožňuje porovnávať výkony a chovanie viac ľudí, ktorí sú na jednom mieste a súčasne plní rovnaké úlohy.

Assessment Centrum je oveľa náročnejšie než bežný prijímací pohovor. Účastníci sú zámerne vystavení tlaku, stresu, a náročným úlohám a ich výkony sú starostlivo sledované a vyhodnocované týmom odborných hodnotiteľov (personalista, náborář, podnikový psychológ, manažér, externý psychológ alebo konzultant personálnej agentúry).

Program assessment centra je navrhnutý na základe požiadaviek na profesii, profilu a špecifikácia pracovného miesta. Pre manažérske profesie je program zameraný viac na manažérske zručnosti a je iný ako pre obchodné či iné profesie. Vždy je zameraný na určitú kombináciu výkonnostných, osobnostných, sociálnych a manažérskych vlastností, obvykle sa testuje:

Praktické využitie metódy assessment centrum: AC sa používa ako účinná metóda výberu pracovníkov na manažérske, obchodné a iné náročné profesie. Assessment Centrum umožní komplexné a objektívne porovnanie uchádzačov. Assessment Centrum je veľmi obľúbené pre svoju dôkladnosť a komplexnosť a jeho výsledky podávajú pomerne presnú predpoveď budúceho pracovného výkonu kandidáta.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia