ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Asertivita (Assertiveness)
Cieľom asertivity je presadiť sa bez akejkoľvek zbytočnej agresivity, niečo jasne tvrdiť a stáť si na svojom. Ide o presadzovanie vlastných záujmov pri rešpektovaní záujmov iných osôb.

Asertivita je pojem, ktorý označuje zručnosť umožňujúce zdravé sebapresadeniu, sebaprijatie, sebaotvorenie, objaveniu seba samého a sebeprojevení. Cieľom je presadiť sa bez akejkoľvek zbytočnej agresivity, niečo jasne tvrdiť a stáť si na svojom. Ide o presadzovanie vlastných záujmov pri rešpektovaní záujmov iných osôb.

Asertivita zahŕňa najmä nasledujúce asertívny zručnosti:

  • Odmietať bez pocitu viny
  • Vedieť čeliť nátlaku
  • Nepreberá zodpovednosť zbytočne alebo za niečo, čo nemožno ovplyvniť
  • Primerane prejavovať príjemné pocity
  • Primerane prejavovať nepríjemné pocity
  • Vedieť povedať neviem
  • Vedieť, že každý má právo na chybu
  • Vedieť zmeniť názor bez pocitu viny
  • Atď

Asertivita je naučená zručnosť, získava sa v špeciálnych vzdelávacích či terapeutických kurzoch. Z hľadiska celého radu pracovných pozícií možno asertívne zručnosti pokladať za užitočnú súčasť kompetentnosti (spôsobilosti) pre danú pozíciu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia