ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Architektúra klient-server (Client–server model)
Architektúra klient-server (Client-server model) označuje v informatike jeden z typov architektúry informačných systémov. Jedná sa o dvojvrstvovú architektúru, klient obsahuje užívateľské rozhranie a aplikačnú logiku, na serveri potom beží relačnej databázy.

Architektúra klient-server (Client-server model) označuje v informatike jeden z typov architektúry informačných systémov. Jedná sa o dvojvrstvovú architektúru, klient obsahuje užívateľské rozhranie a aplikačnú logiku, na serveri potom beží relačnej databázy.

Model klient-server je forma distribuovaného spracovania, kedy klient komunikuje so serverom a odovzdávajú si informácie. Klient prostredníctvom užívateľského rozhrania komunikuje s užívateľom, prekladá používateľov požiadavku tak, aby bol zrozumiteľný servera, čaká na odpoveď od servera a odpoveď prekladá späť tak, aby bola zrozumiteľná užívateľovi a prezentuje ju. Server čaká, až mu klient položí otázku, potom ho spracuje a odpoveď pošle klientovi.

Architektúra klient-server

Zo dvojvrstvové architektúry sa neskôr vyvinula trojvrstvová architektúra.

Využitie architektúry klient-server v praxi: Tento model je dnes už koncepčne zastaraný. Kvôli tomu, že klient obsahuje väčšinu aplikačnej logiky, sa zložitosťou aplikácie rastú nároky na klientské počítače. Tiež je u tejto architektúry ťažšie pružne aplikácie na strane klienta aktualizovať. Ďalšou nevýhodou architektúry klient-server je, že je problematické sprístupniť časť aplikácie pomocou webového prehliadača.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia