ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je APQP (Advanced Product Quality Planning)
APQP (Advanced Product Quality Planning) je sústava postupov a techník použitých pri vývoji výrobkov najmä v sektore priemyslu a výroby.

APQP (Advanced Product Quality Planning) - používa sa obvykle skratka APQP - je rámec - sústava postupov a techník použitých pri vývoji výrobkov najmä v sektoru priemyslu a výroby. Rámec APQP je najviac rozšírený v automobilovom priemysle. APQP je koncept veľmi podobný konceptu Design for Six Sigma (DFSS) a je odvodený z normy radu QS 9000. Na rozdiel od celého radu metód kvality s japonskými koreňmi, APQP má svoje korene v USA.

Na čo sa v praxi používa rámec APQP?

Jedná sa o veľmi praktický rámec. APQP predstavuje jasne definovaný, štruktúrovaný postup (proces) plánovanie kvality, ktorý vedie k zaisteniu požadovanej kvality produktu pre zákazníka. Je napríklad používaný pri vývoji produktov firiem General Motors, Ford, ​​Chrysler a ich dodávateľov. Podľa AIAG (The Automotive Industry Action Group) je účelom APQP: “Produkovať plán kvality výrobku, ktorý bude podporovať vývoj produktu alebo služby, ktoré uspokoja zákazníka.” Pri prenose požiadaviek zákazníka sa napríklad využíva metódy QFD. Postup podľa APQP je obsahuje nasledujúce kroky:

  • Planning (plánovanie)
  • Product design and development (návrh a vývoj výrobku)
  • Process design and development (návrh a vývoj procesu)
  • Product and process validation (validácia produktu a procesu)
  • Production (výroba)

Proces APQP je definovaný v príručke APQP od AIAG, ktorá je súčasťou série dokumentov, ktoré vzájomne AIAG riadi a publikuje. Príručka obsahuje základy pre nastavenie procesov plánu kvality: FMEA Manuál, SPC Manuál, MSA Manuál, PPAP Manuál.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace firma:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia