ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Aplikačný server (APS)
Aplikačný server je server, ktorý je špecializovaný pre prevádzkovanie nejaké zdieľané aplikácie. Jedná sa o softvérovú platformu, ktorá zabezpečuje základné služby pre prevádzku samotných aplikácií.

Aplikačný server (anglicky Application server, niekedy sa používa skratka APS) je softvér špecializovaný pre prevádzkovanie nejaké zdieľané aplikácie. Používa sa u náročnejších aplikácií - typicky pre podnikový softvér, ktorý zjednodušene povedané má dve časti - jedna je nainštalovaná na serveri (teda aplikačný server) a druhá časť je inštalovaná na zariadenie používateľa (tak zvaný klient). Výhoda takého usporiadania je, že aplikačný server preberá na seba určitú časť základnej funkčnosti.

Na čo je aplikačný server a čo typicky robí?

Prakticky všetky väčšie aplikácie vo firmách (okrem tých, čo beží iba na koncových zariadeniach), potrebujú nejaký svoj aplikačný server. Každá aplikácia má teda typicky svoj vlastný aplikačný server. Pre tých aplikačné servery, ktoré prevádzkujú webové aplikácie sa vžil názov Webový aplikačný server.

Aplikačný server zabezpečuje základné služby pre prevádzku samotných aplikácií.

  • Sprostredkováva operácie medzi softvér na koncovom zariadení a databáz
  • Zabezpečuje aplikačnú logiku, tzv. Business logiku
  • Spracováva operácie aplikácie medzi klientskym software (front-end) a databáz (back-end), ako je smerovanie dát, celková ich orchestrácie
  • Zaisťuje bezpečnosť (autentizáciu, užívateľské oprávnenia, prístup k dátam)
  • Zabezpečuje vyhľadávanie a ukladanie

Predovšetkým odľahčuje softvér na koncovom zariadení a zabezpečuje, aby spoločné dáta na serveri bola v bezpečí a udržiavala vysokú kvalitu.

Aplikačný server je typickou súčasťou tzv. trojvrstvové architektúry, v rámci ktorej sa stará o samotnú prevádzku aplikácií, najmä o ich tzv. business logiku či aplikačnú logiku. Najčastejšie platformy aplikačného servera sú:

  • Java platforma, štandard (J2EE)   * Java Platform, Enterprise Edition (Java Application-Server Environment)   * Oracle WebLogic Server   * IBM WebSphere Application Server   * JBoss Application Server
  • Microsoft .NET Application Server
  • Aplikačné servery SAP   * SAP NetWeaver Application Server
  • Aplikačné servery na PHP platforme (open source)   * Zend Server
  • Aplikačné servery na Python platforme   * Django CMS

a ďalšie

Drvivá väčšina aplikačných serverov v súčasnosti vychádza zo štandardu (J2EE).

Zodpovednosť za prevádzkovanie aplikačných serverov v organizácii majú IT špecialisti.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia