ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ansoffova matice (Ansoff Matrix)
Ansoffova matica umožňuje voľbu vhodnej trhovo-produktovej stratégie podniku a hodnotenie jej rizikovosti.

Ansoffova matica je analytická technika používaná v marketingu a strategickom riadení. Jej autorom je Igor Ansoff. Matica umožňuje voľbu vhodnej trhovo-produktovej stratégie podniku a hodnotenia súvisiacich rizík.

Ansoffova matice dve dimenzie:

  • Vertikálne sú popísané trhy - existujúce a nové
  • Horizontálne sú popísané produkty - existujúce a nové

Matica vyzerá nasledovne:

Kombináciou oboch typov trhov a oboch typov produktov vznikajú štyri typy stratégií:

  • Trhová penetrácia - firma sa bude snažiť viac preniknúť s existujúcim produktom na existujúcom trhu (trhovom segmente). Cieľom je zvýšiť svoj trhový podiel. Ide o najmenej rizikovú stratégiu, pretože firma môže využiť existujúce zdroje, postupy a kapacity.
  • Rozvoj trhu - zahŕňa hľadanie dodatočných trhových segmentov alebo regiónov. Firma využíva existujúce produkty a ak je zvláda produkovať kvalitne, môže ísť o vhodnú stratégiu. Je rizikovejšie než predchádzajúce stratégie.
  • Rozvoj produktu - firma inovuje produkt a snaží sa ho uplatniť na existujúcich trhoch. Táto stratégia je vhodná, ak je firma silná v inováciách. Rozvíjanie nového produktu je rizikovejšie než predchádzajúce stratégie.
  • Diverzifikácia - ide o najrizikovejšie variantu zo všetkých štyroch. Podnik musí inovovať existujúce výrobok alebo vyvinúť nový a uspieť s ním na novom trhu.

Využitie Ansoffovej matice v praxi: Keď je určitý produkt je na existujúcom trhu konci svojho životného cyklu a podnik sa rozhoduje, ako ďalej. Trhová penetrácia nepripadá do úvahy z dôvodu staroby produktu, takže ostávajú tri možnosti. Podnik sa nakoniec rozhodne staviť na inováciu produktu (stratégia rozvoja produktu), pretože s ňou už predtým niekoľkokrát uspel, a uvedie nový produkt na existujúce trh.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia