ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je TIA 942
TIA 942 je štandard minimálnych požiadaviek na prevádzku a zabezpečenie dátových centier.

TIA 942 (celým názvom ANSI / TIA 942 Data Center) je štandard minimálnych požiadaviek na prevádzku a zabezpečenie dátových centier. Hoci je norma primárne pre severnú Ameriku, sú tieto požiadavky sú rešpektované dátovými centrami de-facto po celom svete. Norma stanovuje štyri úrovne dátových centier (tzv. Vrstvy), ktoré sa líšia podľa toho, ako majú zaistenú ochranu serverov, pripojenie a fyzickú ochranu proti fyzikálnym hrozbám (vniknutie, požiar, povodeň a podobne)

Čo norma TIA 942 predpisuje?

Je určená pre projektantov dátových centier vo fáze vývoja a určuje požiadavky na celý stavebný proces. opisuje odporúčané

  • Priestorové usporiadanie
  • Usporiadanie a požiadavky na infraštruktúru kabeláže
  • Stupňa spoľahlivosti a prevádzkové podmienky datacentier

Aké sú úrovne dátových centier podľa TIA 942 a ako sa líšia?

  • Tier-1 (Základné sieťová infraštruktúra) je dátové centrum s nezdvojenou kapacitou serverov ani pripojenie a má obmedzenú ochranu proti fyzikálnym hrozbám
  • Tier-2 (Redundantné infraštruktúra) je dátové centrum, ktoré má zdvojenú (redundantný) kapacitu serverov ale nezdvojené pripojenia. Má zlepšenú ochranu proti fyzikálnym hrozbám. Garantovaná dostupnosť je 99,7% (výpadok max 22,0 hodín ročne)
  • Tier-3 (Za prevádzky udržovateľná infraštruktúra) je dátové centrum so zdvojenou kapacitou serverov a s násobným a nezávislým záložným pripojením. Výpadok niektoré z komponentov môže byť okamžite nahradený alebo opravený záložnou variantou bez narušenia prevádzky pre koncového užívateľa. Má ochranu proti väčšine fyzikálnych hrozieb. Dostupnosť služby je 99,98% (výpadok max 1,6 za rok)
  • Tier-4 (Infraštruktúra odolná poruchám) je dátové centrum so zdvojenou kapacitou serverov a s násobným a nezávislým aktívnym pripojením a komponentmi. Takéto dátové centrum je odolné proti výpadku a poruchám kdekoľvek a výpadok nemá vplyv na ** prerušenie prevádzky **. Má ochranu proti takmer všetkým fyzikálnym hrozbám. Dostupnosť býva 99,99% (výpadok max 15 minút za rok)

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • Správca serveru (Server Administrator)

Súvisiace štandardy:

Súvisiace inštitúcie:

  • ANSI (American National Standards Institute)

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.03.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia