ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Angel Investor (Business Angel)
Angel Investor (niekedy tiež Business Angel) je označenie pre človeka, ktorý samostatne investuje kapitál do podnikov alebo projektov s veľkým rastovým potenciálom. Anjelský investor je v podstate individální obdoba rozvojovového či rizikového kapitálu (pozri Venture Capital).

Angel Investor (niekedy tiež Business Angel alebo Anjelský investor) je označenie pre človeka, ktorý samostatne investuje kapitál do podnikov alebo projektov s veľkým rastovým potenciálom. Anjelský investor je v podstate individuálna obdoba organizácií poskytujúcich venture kapitál (pozri venture kapitál). Kapitál Angel investorov je súčasťou investícií typu private equity. Ide teda o súkromný kapitál.

Typický rozsah investície angel investora je medzi 250 tisíckami a 2 milióny eur. Angel investori sa niekedy združujú do skupín (Angel groups) s cieľom kumulácie spoločného kapitálu. Angel investor so schopnosťou investovať viac ako 2 milióny EUR sa niekedy nazýva ako Superanděl (Superangel).

Ako využiť Angel investícii?

Získanie finančných zdrojov prostredníctvom angel investora využívajú zvyčajne začínajúce malé či stredné podniky (SME) pre financovanie začiatku svojho podnikaní (obvykle rozvoja , rozvojových projektov) ak nemajú dostatok vlastných finančných zdrojov alebo nemôžu alebo nechcú získať finančné zdroje iným spôsobom na kapitálovom alebo peňažnom trhu a zároveň majú veľký potenciál k rastu. Ide o jednu z možností financovania zvyčajne inovatívnych projektov s potenciálom rýchleho rastu. Investície od anjelského investora smeruje spravidla do výstavby podnikov, teda do založenie podniku, rozbehu podniku (start-up) a ďalšieho rozvoja podniku na základe kvalitného a reálneho podnikateľského plánu. Investície angel investora môže byť tiež použitá ako jeden z nástrojov rozšírenia pracovného kapitálu.

Kapitál angel investora sa zvyčajne do podniku vkladá prostredníctvom vlastného imania a investor okrem tohto kapitálu prináša vedomosti a odbornú pomoc začínajúcemu podniku pri rozvoji (tzv. chytré peniaze), niekedy dokonca priamu účasť angel investora v manažmentu podniku a/alebo pomoc pri rozšírení obchodných kontaktov. Angel investor očakáva veľkú návratnosť vloženého kapitálu (20 - 30%)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia