ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Andragogika (Andragogy)
Andragogika sa zaoberá vzdelávaním dospelých a všetkým, čo s tým súvisí. Je to aplikovaná veda o výchove a vzdelávaní dospelých ľudí, ktorá rešpektuje zvláštnosti s tým spojené.

Andragogika sa zaoberá vzdelávaním dospelých a všetkým, čo s tým súvisí. Je to aplikovaná veda o výchove a vzdelávaní dospelých, ktorá rešpektuje zvláštnosti s tým spojené.

Pojem andragogika vznikol z potreby vedeckého odlíšenia vzdelávania dospelých od vzdelávania detí (na ktoré je primárne zameraná pedagogika). V praxi sa niekedy striktne nelíši a pojem pedagogika sa používa v širšom význame, teda zahŕňa aj vzdelávanie dospelých. Kľúčovou témou, ktoré andragogika rieši je motivácia a sprevádzanie dospelého študujúceho vzdelávaním pomocou jeho vlastnej aktivity a samostatnosti, konzultáciami, priebežného pozitívneho hodnotenia, rozptýlením obavy z neúspechu, rešpektovanie jeho osobnosti a osobných skúseností, ktoré odlišujú dospelých od detí.

Prvýkrát bol pojem andragogika použitý nemeckým pedagógom Alexandrom Kappa v roku 1833.

Využitie andragogiky v praxi: Andragogika je fakticky zameraná na celoživotné vzdelávanie a učenie/vzdelávanie dospelých. Pre organizácie poskytujúce vzdelávacie služby pre dospelých je andragogika vedným odborom, ktoré pomáha lepšie vytvoriť a prispôsobiť vzdelávacie, učiaci a adaptačné procesy pre pracovníkov v organizáciách.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia