ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Analytické techniky (Analytical techniques)
Analytická technika je postup alebo spôsob vykonania rozboru nejakého problému, stavu či skutočnosti.

Analytická technika (analytická metóda) je postup alebo spôsob vykonania rozboru nejakého problému, stave alebo skutočnosti. Analytické techniky sú spravidla časovo i úlohovo obmedzené (jednorázovo používané pre riešenie danej témy) na rozdiel od metód riadenia, ktoré ovplyvňujú konanie v organizácii v dlhšom časovom horizonte.

Existuje a v praxi sa používa mnoho úplne jednoduchých analytických techník, ktoré manažéri alebo analytici pri bežnej práci používajú. Často bez toho, aby ich nejako pomenovávali. Na také techniky stačí často systém “ceruzka-papier” čiže bežné kancelárske vybavenie - sú založené predovšetkým na skúsenostiach toho, kto ich používa. Existuje tiež celá rada špecializovaných analytických techník, ktoré sú vo veľkej väčšine založené na nejakom matematickom modeli alebo vyžadujú určité pomôcky či nástroje.

Medzi základné a v praxi najpoužívanejšie analytické metódy / techniky patrí:

Organizácie sú zložité systémy a tak pre ich popis slúži rôzne metódy analýzy systémov a metódy popisu architektúr organizácií:

Existujú analytické techniky a metódy analýzy a hodnotenia stavu organizácie alebo jej častí:

Analytické techniky pre hľadanie príčin negatívnych javov v organizáciách a systémoch:

Pre riešenie rôznych problémov v organizácii sa používajú rôzne metódy rozhodovania ako napríklad:

Existujú tiež rôzne simulačné a optimalizačné metódy, ktorých predmetom je prepočítaní možných variantov vývoja pri vytváraní operatívnych či strategických plánov:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia