ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza sociálne siete (Social Network Analysis)
Analýza sociálne siete chápe sociálnu sieť ako systém prepojenia individuálnych aktérov prostredníctvom ich vzťahov. Výsledkom je mapa znázorňujúca graficky všetky prvky skúmaného sociálneho systému a ich vzťahy

Analýza sociálne siete chápe sociálnu sieť ako systém prepojenia uzlov (individuálnych aktérov) prostredníctvom hrán (ich vzťahov). Možno teda povedať, že nadväzuje na matematickú teóriu grafov a metódy sieťovej analýzy. Výsledkom je mapa graficky znázorňujúci všetky prvky skúmaného sociálneho systému a ich vzťahy (resp. vybrané charakteristiky jednotlivých vzťahov vyjadrené vhodným spôsobom graficky). Charakteristikou môže byť napríklad vzájomná sympatia či antipatia alebo pravidelná vzájomná komunikácia a spolupráce, ktorá je dôležitá napríklad pre výmenu vedomostí a informácií.

Využitie analýzy sociálnej siete v praxi: Analýza sa používa v riadenie znalostí, pri hodnotení komunikácie, ​​pri posudzovaní vzťahov a klímy v organizačnom útvaru alebo v celej organizácii.

Špeciálnym typom analýzy sociálnej siete je Sociometria.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia