ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza pomocou kontrolného zoznamu - CLA (Checklist analysis)
Analýza prostredníctvom kontrolného zoznamu (CLA, Check List Analysis) je veľmi jednoduchá technika využívajúca zoznam položiek, krokov či úloh podľa ktorých sa overuje správnosť či úplnosť postupu.

Analýza pomocou kontrolného zoznamu (CLA, Check List Analysis) je veľmi jednoduchá technika využívajúca zoznam položiek, krokov či úloh podľa ktorých sa overuje správnosť či úplnosť postupu. Analýza pomocou kontrolného zoznamu je často základom rôznych sofistikovaných metód v oblasti kvality, bezpečnosti či rizík.

Analýza pomocou kontrolného zoznamu v praxi: Kontrolný zoznam je jednou z najjednoduchších, najpoužívanejších a zároveň veľmi účinnou technikou analýzy alebo kontroly. Kontrolný zoznam vychádza zvyčajne z nejakej dobrej praxe, pomocou ktorej je vytvorený - a voči nemu potom pracovník kontroluje správnosť či úplnosť svojho počínania alebo stavu kontrolovaného predmetu. Výsledok možno buď zaznamenať len ako áno / nie, alebo možno kontrolnému zoznamu priradiť viac možností (napr. Takmer spĺňa, treba ešte jedna kontrola atď.). Analýza pomocou kontrolného zoznamu nachádza uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Veľmi často sú používané pre zistenie súladu s normami či štandardy. CLA možno vyžiť ako preventívne metódu aj ako metódu spätného zisťovania príčiny nejakého problému. Môže sa ním overovať stav nejakého zariadenia alebo úplnosť krokov pred spustením zariadenia (napr. Postup pilotov pred vzletom lietadla).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.02.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia