ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza nákladov a prínosov (CBA - Cost - Benefit Analysis)
CBA slúžia na hodnotenie projektov verejnej sféry a obsahuje postup riešenia problémov, ktoré sú s týmito projektmi spojené.

Metóda analýza nákladov a prínosov (Cost - Benefit Analysis), zvyčajne sa používa skratka CBA, slúžia na hodnotenie projektov předevřím z verejnej sféry a obsahuje postup riešenia problémov, ktoré sú s týmito projektmi spojené . Metóda porovnáva benefity (Benefits), ktoré vyjadrujú akékoľvek pozitívne efekty s nákladmi alebo ujmy (Costs), ktoré postihujú negatívne efekty investície.

Podstatou metódy je analýza vplyvu investície na zapojené subjekty, kvantifikácia zistených efektov a ďalej prevod na spoločnú číselnú (ideálne finančné) jednotku. Potom už môžeme využiť kriteriálnych ukazovateľov čistej súčasnej hodnoty, vnútorného výnosového percenta z ekonomického CF, index ziskovosti a dobu návratnosti.

Pre spracovanie CBA analýzy je možné použiť tento postup:

 • Popísanie podstaty projektu (z technického, marketingového a organizačného hľadiska)
 • Vytvorenie finančného plánu projektu z pohľadu investora
 • Vydefinování beneficientov, teda subjektov, na ktoré má realizácia projektu vplyv
 • Popísanie variantov projektu:
  • Nulové varianty - znamená stav bez realizácie projektu
  • Investičné variantu (či varianty) - projekt bude realizovaný
 • Definovanie maxima všetkých prínosov a ujmy v celom životnom cykle investície, ich rozdelenie na kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné
 • Prevedenie kvantifikovateľných prínosov a ujmy na hotovostné toky
 • Stanovenie diskontnej sadzby a spočítané kriteriálnych ukazovateľov
 • Interpretácia výsledkov, rozhodnutie, či je investícia prijateľná

Využitie metódy CBA v praxi: Metóda sa používa pri hodnotení verejne prospešných projektov, keď potrebujeme zohľadniť širší spoločenský prospech projektu a musíme nefinančné benefity previesť do finančného vyjadrenia.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia