ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza bodu zvratu (Break Even Point Analysis)
Analýza bodu zvratu (Break Even Point Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis) je analytická technika, ktorá pomáha zistiť kritický objem predaja, pri ktorom sa tržby práve rovnajú nákladom, označovaný ako bod zvratu.

Analýza bodu zvratu (Break Even Point Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis) je analytická technika, ​​ktorá pomáha zistiť kritický objem predaja, pri ktorom sa tržby práve rovnajú nákladom. Tento objem je označovaný ako bod zvratu.

Objem výroby a predaja zodpovedajúci bodu zvratu qBZ sa spočíta pre lineárne náklady a tržby ako q s tohto vzťahu:

T = N

p ∙ q = a + b ∙ q

Po úprave:

p ∙ q - b ∙ q = a

qBZ = a / (p-b)

Podmienky, ktoré znemožňujú dosiahnutie bodu zvratu (a zisku)

Môže nastať situácia, za ktoré nie je možné bodu zvratu (a teda ani zisku) dosiahnuť. Deje sa tak za podmienky, že cena výrobku (p) je menšia než variabilné náklady (b).

Druhým prípadom je, že nie je bod zvratu dosiahnutá z dôvodu obmedzenej kapacity výroby či malého objemu kúpyschopného dopytu.

Bod zvratu možno vypočítať aj pre peňažné toky (cash flow).

Analýza bodu zvratu v praxi: Analýza bodu zvratu pomáha organizácii nájsť miesto v čase, kedy bude výrobok alebo služba či nová technológia rentabilné. Pomáha napríklad pri voľbe vhodného riešenia či technológie v závislosti na výnosoch a štruktúre nákladov v čase. 

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia