ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza 5F (Five Forces)
Analýza 5F (Five Forces) je dielom Michaele E. Portera. Ide o spôsob analýzy sektora a jeho rizík. Použitý model pracuje s piatimi prvkami (Five Forces - odtiaľ názov 5F).

Analýza 5F (Five Forces) je dielom Michaela E. Portera. Ide o spôsob analýzy odvetví a jeho rizík. Použitý model pracuje s piatimi prvkami (Five Forces - odtiaľ názov 5F). Podstatou metódy je prognózovanie vývoja konkurenčnej situácie v skúmanom odvetví na základe odhadu možného správania týchto subjektov a objektov pôsobiacich na danom trhu a rizika hroziaceho podniku z ich strany:

  • Existujúci konkurenti - ich schopnosť ovplyvniť cenu a ponúkané množstvo daného výrobku/služby
  • Potenciálny konkurenti - možnosť, že vstúpi na trh a ovplyvní cenu a ponúkané množstvo daného výrobku/služby
  • Dodávatelia - ich schopnosť ovplyvniť cenu a ponúkané množstvo potrebných vstupov
  • Kupujúci - ich schopnosť ovplyvniť cenu a dopytované množstvo daného výrobku/služby
  • Substitúty - cena a ponúkané množstvo výrobkov/služieb aspon čiastočne schopných nahradiť daný výrobok/službu

V podstate možno povedať, že základy modelu dôsledne vychádza z mikroekonómie - z analýzy trhu, správanie firmy a správanie spotrebiteľa.

Na obrázku je model piatich síl, podľa Michaela E. Portera (upravené).

Poznámka: Ak by sme chceli model ešte viac priblížiť mikroekonómie, možno pridať k pôvodnému Porterová modelu ďalšie dva rozmery:

  • Chování Vlády - regulácia odvětví
  • Trh Komplementov - ich ponúkané množstvo a cena

V prípade komplementov ide vlastne o zohľadnenie situácie na súvisiacich trhoch (napr. cena ropy ovplyvňuje dopyt po automobiloch).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia