ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Analýza
Analýza je proces rozčlenenie alebo analýze zložitejšieho celku alebo skutočnosťou na jednoduchšie časti.

Analýza je proces oddelenia alebo analýze zložitejšieho celku alebo skutočnosťou na jednoduchšie časti. Je to rozbor vlastností, vzťahov, faktov postupujúci od celku k častiam. Na rozdiel od syntézy, pri ktorej sa postupuje od časti k celku.

Využitie analýzy v praxi: Analýza je jeden zo základných spôsobov rozboru situácie či systému. V praxi existuje mnoho konkrétnych metodík alebo analytických techník, ktoré upresňujú postup analýzy pre konkrétny systém či situáciu. Analýza umožňuje odhaľovať rôzne vlastnosti javov, procesov, systémov a ich stavbu, vyčleňovať časti, rozporné tendencie apod. Analýza umožňuje oddeliť podstatné od nepodstatného, ​​odlíšiť trvalé vzťahy od náhodných.

Nejaké využitie analýzy nájdeme takmer vo všetkých aspektoch podnikania a postupov - možno analyzovať stav niečoho, napríklad organizácie a jej časti (pozri architektúra organizácie) , informačný systém, analyzovať možno tiež spätne podklady alebo výsledky nejakej činnosti a odvodzovať (indukciou, alebo dedukciou) z nich závery, námety na zlepšenie a podobne. Analýza je základom prakticky všetkých oblastí riadenia, používa sa pri riadeniu kvality (napr. PDCA cyklus), strategickom riadení, riadenia bezpečnosti, rizík, riadenie financií av celej rade ďalších oblastí.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace špecializované profesie:

  • Finančný analytik
  • IT analytik
  • Marketingový analytik
  • Analytik predaja

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá