ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Altmanovho analýza (Altman Z-score)
Altmanovho analýza (Altman Z-score), zvyčajne sa používa označenie Z faktor alebo Z-score, je pojem, ktorý označuje model pre oceňovanie krízy podniku, jeden z modelov násobné diskriminantní analýzy.

Altmanovho analýza (Altman Z-score), zvyčajne sa používa označenie Z faktor alebo Z-score, je pojem, ktorý označuje model pre oceňovanie krízy podniku, jeden z modelov násobné diskriminantní analýzy. Model bol zostavený v roku 1968 Edwardom Altmanom, profesorom financií na New York University School of Business. Edward Altman vybral najprv 22 ukazovateľov rozdelených do skupín likvidita, rentabilita, zadlženosť, solventnosť a riadenie aktív. A testoval je vždy na dvoch skupinách firiem, kedy v jednej zo skupín boli bankrotujúce firmy. Z pôvodných 22 ukazovateľov bolo nakoniec vybraných 5 najdôležitejších ukazovateľov, ktoré najlepšie predpovedajú bankrot. Výsledkom bola diskriminačná funkcia vyjadrená Z faktorom.

Základný výpočet:

Z = 3,3 × EBIT / Aktíva + 1 × Tržby / Aktíva + 0,6 × Trhová hodnota vlastného kapitálu / Účtovná hodnota dlhu + 1,4 × Zadržané zárobky / Aktíva + 1,2 × Čistý pracovný kapitál / Aktíva

Pravidlá pre vyhodnotenie Z faktora:

  • 3,00 < Z - Bezpečná zóna (Safe Zone) - Podniky s vysokou pravdepodobnosťou prežitia
  • 1,80 < Z < 2,99 - Šedá zóna (Grey Zone) - Nedá sa jednoznačne určiť
  • Z < 1,79 - Krízová zóna (Distress Zone) - Podniky bezprostredne ohrozené bankrotom

Jedná sa o pôvodné Altmanov podľa testovaný na akciových spoločnostiach v USA. Vypovedajúcu schopnosť modelu môže byť pri použití v iných krajinách oslabená.

Z faktor v podmienkach ekonomiky SR

Pre slovenskú ekonomiku sa odporúča použit ukazovateľ upravený pre českú ekonomiku, ktorý bol doplnený o podiel záväzkov po lehote splatnosti na tržbách, pretože platobná neschopnosť tu má veľký vplyv na hospodárenie podniku. Nevýhodou upraveného modelu je fakt, že v SR neexistuje dostatok skrachovaných firiem, na ktorých by ho bolo možné overiť.

Výpočet:

Z = 3,3 × EBIT / Aktíva + 1 × Tržby / Aktíva + 0,6 × Trhová hodnota vlastného kapitálu / Účtovná hodnota dlhu + 1,4 × Zadržané zárobky / Aktíva + 1,2 × Čistý pracovný kapitál / Aktíva + 1 × Záväzky po lehote splatnosti / Tržby

Pravidlá pre vyhodnotenie Z faktora sú zhodná ako u pôvodného modelu.

Využitie Altmanovho analýzy v praxi: Testovanie pomocou Altmanovho Z faktora predpovedá relatívne spoľahlivo bankroty podnikov s dvojročným predstihom. Vo vzdialenejšom časovom období je štatistická spoľahlivosť nižšia. Vylepšené Altmanovho modely sú používané bankami a veľkými priemyselnými spoločnosťami na hodnotenie finančného zdravia a celkovej finančnej situácie podniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia