ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Altmanovho analýza (Altman Z-score)
Altmanovho analýza (Altman Z-score), zvyčajne sa používa označenie Z faktor alebo Z-score, je pojem, ktorý označuje model pre oceňovanie krízy podniku, jeden z modelov násobné diskriminantní analýzy.

Altmanovho analýza (Altman Z-score), zvyčajne sa používa označenie Z faktor alebo Z-score, je pojem, ktorý označuje model pre oceňovanie krízy podniku, jeden z modelov násobné diskriminantní analýzy. Model bol zostavený v roku 1968 Edwardom Altmanom, profesorom financií na New York University School of Business. Edward Altman vybral najprv 22 ukazovateľov rozdelených do skupín likvidita, rentabilita, zadlženosť, solventnosť a riadenie aktív. A testoval je vždy na dvoch skupinách firiem, kedy v jednej zo skupín boli bankrotujúce firmy. Z pôvodných 22 ukazovateľov bolo nakoniec vybraných 5 najdôležitejších ukazovateľov, ktoré najlepšie predpovedajú bankrot. Výsledkom bola diskriminačná funkcia vyjadrená Z faktorom.

Základný výpočet:

Z = 3,3 × EBIT / Aktíva + 1 × Tržby / Aktíva + 0,6 × Trhová hodnota vlastného kapitálu / Účtovná hodnota dlhu + 1,4 × Zadržané zárobky / Aktíva + 1,2 × Čistý pracovný kapitál / Aktíva

Pravidlá pre vyhodnotenie Z faktora:

  • 3,00 < Z - Bezpečná zóna (Safe Zone) - Podniky s vysokou pravdepodobnosťou prežitia
  • 1,80 < Z < 2,99 - Šedá zóna (Grey Zone) - Nedá sa jednoznačne určiť
  • Z < 1,79 - Krízová zóna (Distress Zone) - Podniky bezprostredne ohrozené bankrotom

Jedná sa o pôvodné Altmanov podľa testovaný na akciových spoločnostiach v USA. Vypovedajúcu schopnosť modelu môže byť pri použití v iných krajinách oslabená.

Z faktor v podmienkach ekonomiky SR

Pre slovenskú ekonomiku sa odporúča použit ukazovateľ upravený pre českú ekonomiku, ktorý bol doplnený o podiel záväzkov po lehote splatnosti na tržbách, pretože platobná neschopnosť tu má veľký vplyv na hospodárenie podniku. Nevýhodou upraveného modelu je fakt, že v SR neexistuje dostatok skrachovaných firiem, na ktorých by ho bolo možné overiť.

Výpočet:

Z = 3,3 × EBIT / Aktíva + 1 × Tržby / Aktíva + 0,6 × Trhová hodnota vlastného kapitálu / Účtovná hodnota dlhu + 1,4 × Zadržané zárobky / Aktíva + 1,2 × Čistý pracovný kapitál / Aktíva + 1 × Záväzky po lehote splatnosti / Tržby

Pravidlá pre vyhodnotenie Z faktora sú zhodná ako u pôvodného modelu.

Využitie Altmanovho analýzy v praxi: Testovanie pomocou Altmanovho Z faktora predpovedá relatívne spoľahlivo bankroty podnikov s dvojročným predstihom. Vo vzdialenejšom časovom období je štatistická spoľahlivosť nižšia. Vylepšené Altmanovho modely sú používané bankami a veľkými priemyselnými spoločnosťami na hodnotenie finančného zdravia a celkovej finančnej situácie podniku.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

Komentáre

shubham rock pred asi rokem

This is so important function of our system because here we change users windows in 10 can see the more interesting things for us and now this so easy to read.

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia